การคำนวณขนาด BTU เครื่องปรับอากาศ

วิธีการคำนวณหาค่า BTU ที่เหมาะสม

BTU คืออะไร


BTU ย่อมาจาก British Thermal Unit คือขนาดความสามารถการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ โดย 1 ตันความเย็น = 12,000 BTU

สูตรคำนวณหาค่า BTU


BTU = ความกว้าง (เมตร) x ความยาว (เมตร) x ค่าตัวแปร


ค่าตัวแปร
*  700-800 : สำหรับห้องนอน หรือห้องที่มีความร้อนน้อย (ห้องที่ไม่โดนแดดหรือโดนเล็กน้อย ฝ้าต่ำ หรือห้องที่ใช้แอร์ช่วงกลางคืน)
*  800-900 : สำหรับห้องรับแขก หรือห้องที่มีความร้อนปานกลาง - มาก (ห้องที่โดนแดด อยู่ทิศตะวันตก หรือใช้แอร์ช่วงกลางวัน)
*  900-1000 : สำหรับห้องออกกำลังกาย ห้องทำงาน หรือห้องที่มีความร้อนมาก หรือฝ้าสูง(ห้องที่โดนแดด อยู่ทิศตะวันตก อยู่ชั้นบนสุด หรือใช้แอร์ช่วงกลางวัน
*  1000-1200 : สำหรับร้านค้า ร้านอาหารที่เปิดปิดประตูบ่อย ร้านทำผม หรือสำนักงานที่มีคนอยู่จำนวนมาก
 
**หากฝ้าเพดานสูงกว่า 2.5 เมตร มีจำนวนคนในห้องมากกว่า 3คนหรือมีคอมพิวเตอร์ ควรบวกค่า BTU เพิ่มขึ้นอีก 5% จากค่าปกติ

ตัวอย่างวิธีการคำนวณหาขนาด BTU
***ตัวอย่าง ห้องนอนมีขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 4.5 เมตร ต้องใช้แอร์ขนาดเท่าไร***
(ข้อมูลเพิ่มเติม ห้องอยู่ทางทิศตะวันตก มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี หลอดไฟฟ้า)
เลือกใช้ค่าตัวแปร = 800   (เพื่อคูณกับขนาดห้อง)
BTU = พื้นที่ห้อง (กว้าง x ยาว) x ค่าตัวแปร (ห้องนอน)

BTU = (3.5 เมตร x  4.5  เมตร)  x   ค่าตัวแปร 800 = 12,600 BTU  เป็นต้น
 
ข้อควรระวัง
- ควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณได้ 
- ไม่ควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่ต่ำกว่าค่าที่คำนวณได้ (เหลือดีกว่าขาด)
- หากห้องเป็นห้องโถงหรือมีการเปิดประตูเข้า-ออกบ่อยครั้ง ควรเลือกขนาด BTU เพิ่มจากเดิมประมาณ 10%