แอร์มิตซู แบบติดผนัง

แอร์ Mitsubishi  รุ่น Econo (MS-GNxxVF) ระบบ Fixed speed  น้ำยา R32                รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  คอยล์อลูมิเนียม

MODEL  น้ำยา     BTU    เบอร์  SEER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
MS-GN09VF R32 9,212 5 13.22 14,300 
MS-GN12VF R32 12,996 5 13.18 17,200 
MS-GN15VF R32 14,300 5 13.35 21,000 
MS-GN18VF R32 18,034 5 13.06 24,900 
MS-GN24VF R32 22,519 5 13.36 38,900 

แอร์ Mitsubishi  รุ่น Happy Inverter (MS-KSxxVF) ระบบ Inverter (อินเวอร์เตอร์)    น้ำยา R32  รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  คอยล์อลูมิเนียม

MODEL  น้ำยา     BTU    เบอร์  SEER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
MSY-KS09VF R32 8,871 5 15.97 13,900 
MSY-KS12VF R32 12,283 5 17.26 16,500 
MSY-KS15VF R32 14,330 5 15.93 20,500 
MSY-KS18VF R32 17,742 5 15.97 24,900 
MSY-KS24VF R32 22,519 5 17.03 37,900 
แอร์ Mitsubishi  รุ่น Standard Inverter (MSY-JSxxVF) ระบบ Inverter (อินเวอร์เตอร์)    น้ำยา R32  รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  คอยล์อลูมิเนียม
MODEL  น้ำยา     BTU    เบอร์  SEER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
MSY-JS09VF R32 8,871 5 19.00 16,900 
MSY-JS12VF R32 12,283 5 19.00 19,900 
MSY-JS15VF R32 14,330 5 18.97 22,900 
MSY-JS18VF R32 17,742 5 18.36 27,900 
 MSY-JS24VF R32 22,519 5 18.32 42,500 
แอร์ Mitsubishi  รุ่น Happy Inverter (MSY-KTxxVF) ระบบ Inverter (อินเวอร์เตอร์)    น้ำยา R32  รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  คอยล์อลูมิเนียม
MODEL  น้ำยา     BTU    เบอร์  SEER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
MSY-KT09VF R32 9,212 5 17.47 16,900 
MSY-KT12VF R32 12,283 5 17.47 19,900 
MSY-KT15VF R32 14,330 5 17.47 24,900 
MSY-KT18VF R32 17,742 5 17.47 29,900 
MSY-KT24VF R32 22,519 5 17.47 45,900 

แอร์ Mitsubishi  รุ่น ECO EYE Inverter (MSY-KTxxVF) ระบบ Inverter (อินเวอร์เตอร์)    น้ำยา R32  รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

MODEL  น้ำยา     BTU    เบอร์  SEER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
MSY-XT09VF R32 9,554 5 22.21 21,500 
MSY-XT13VF R32 12,624 5 22.08 25,500 
MSY-XT18VF R32 17,742 5 21.80 34,900