แอร์ CARRIER แบบสี่ทิศทาง

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

แอร์ CARRIER CASSETTE สี่ทิศทาง เบอร์5 น้ำยาR410

HOT แอร์ CARRIER CASSETTE สี่ทิศทาง เบอร์5 น้ำยาR410

MODEL COM .BTU ระบบไฟ เบอร์ SEER ราคาพร้อมติดตั้ง
38TSF0131A1/40TSF0131UP ROTARY 13,000 220V 5 13.43 31,500
38TSF0181A1/40TSF0181UP ROTARY 18,100 220V 5 12.89 34,200
38TSF0242A1/40TSF0241UP ROTARY 24,200 220V 5 12.85 36,900
38TSF0301A1/40TSF0301UP ROTARY 30,000 220V 5 12.45 47,500
38TSF0361A1/40TSF0361UP ROTARY 36,100 220V 5 12.43 52,500
38TSF0361A3/40TSF0361UP  ROTARY 36,100 380V 5 12.43 53,500
38TSF0401A1/40TSF0401UP ROTARY 40,200 220V 5 12.43 56,500
38TSF0401A3/40TSF0401UP ROTARY 40,200 380V 5 12.43 57,500
 38TSF0481A3/40TSF0481UP ROTARY 51,500 380V - 9.54 59,500
38TSF0601A3/40TSF0601UP ROTARY 60,000 380V - 10.27 65,500

HOT แอร์สี่ทิศทาง Carrier Inverter X-POWER รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2020 น้ำยาR410

MODEL COM .BTU ระบบไฟ เบอร์ SEER ราคาพร้อมติดตั้ง
38TSV0131A1/42TSV0132CP ROTARY 13,500 220V  5* 18.87 32,500
38TSV0181A1/42TSV0182CP ROTARY 18,124 220V  5* 18.15 35,500
38TSV0131A1/42TSV0132CP ROTARY 24,200 220V  5 16.92 34,500