แอร์ HAIER แบบตั้ง-แขวน,ฝังใต้ฝ้า,4 ทิศทาง

แอร์แขวน-ตั้ง HAIER รุ่น HCFU-xxCS410A  ระบบ Fixed Speed  น้ำยา R410A 

คอยล์ทองแดง 100%   รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  (GALE COOL)

MODEL แรงดันไฟฟ้า  น้ำยา     BTU    เบอร์  EER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
HCFU-13CS410A
220V 1 เฟส R410A 13,170 5 13.34 27,500
HCFU-18CS410A 220V 1 เฟส R410A 18,703 5 13.00 31,500
HCFU-25CS410A 220V 1 เฟส R410A 25,302 5 12.97  33,500 
HCFU-30CS410A 220V 1 เฟส R410A 31,301 5 12.62 42,900
HCFU-36CS410A 220V 1 เฟส R410A 36,067 5 12.45  43,900 
HCFU-36CT410A 380V 3 เฟส R410A 36,534 5 13.27 43,900
HCFU-40CS410A 220V 1 เฟส R410A 40,536 5 12.59  57,000 
HCFU-40CT410A 380V 3 เฟส
R410A 40944 5 12.56 57,000

 

แอร์แขวน-ตั้ง HAIER รุ่น HCFI-xxCSR32  ระบบ INVERTER  น้ำยา R32 

คอยล์ทองแดง 100%   รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  (GALE COOL PLUS)

5
MODEL แรงดันไฟฟ้า  น้ำยา     BTU    เบอร์  SEER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
HCFI-13CSR32
220V 1 เฟส R32 13,251 5 ★
21.77
29,000
HCFI-18CSR32 220V 1 เฟส R32 18,023
5 ★ 20.68 32,900
HCFI-25CSR32 220V 1 เฟส R32 25,414 5 ★ 19.48
 37,500 
HCFI-30CSR32 220V 1 เฟส R32 30,629 5 ★ 17.16 47,000
HCFI-36CSR32 220V 1 เฟส R32 36,105 5 ★ 16.68  52,900 
HCFI-36CTR32 380V 3 เฟส R32 36,207 5 ★ 16.86 53,900
HCFI-40CSR32 220V 1 เฟส R32 40,944 5 ★ 17.37  56,500 
HCFI-40CTR32 380V 3 เฟส
R32 40,798 5 ★ 16.79 57,900
HCFI-48CSR32 220V 1 เฟส R32 48,000 - -  59,900 
HCFI-48CTR32 380V 3 เฟส
R32 48,000 - - 60,900
HCFI-60CTR32 380V 3 เฟส R32 59,983 - -  85,000 

 

แอร์แขวน-ตั้ง HAIER รุ่น HCFI-xxESR32  ระบบ INVERTER  น้ำยา R32 

คอยล์ทองแดง 100%   รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  (GALE COOL PLUS)

มีฟังก์ชั่น Self Cleaning (ล้างตัวเองได้) รุ่นใหม่ 2021

MODEL แรงดันไฟฟ้า  น้ำยา     BTU    เบอร์  SEER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
HCFI-18ESR32
220V 1 เฟส R32 17,000 5 ★ 19.00 39,900
HCFI-25ESR32 220V 1 เฟส R32 26,000 5 ★ 18.99 43,000
HCFI-30ESR32 220V 1 เฟส R32 31,000 5 ★ 21.49  52,000 
HCFI-36ESR32 220V 1 เฟส R32 38,000 5 ★ 18.99 57,900
HCFI-36ETR32 380V 3 เฟส R32 38,000 5 ★ 17.91  58,900 
HCFI-40ESR32 220V 1 เฟส R32 40,900 5 ★ 17.55 62,900
HCFI-40ETR32 380V 3 เฟส R32 40,900 5 ★ 18.52  63,900 
HCFI-48ESR32 220V 1 เฟส
R32 48,000 - - 65,900
HCFI-48ETR32 380V 3 เฟส R32 48,000 - -  66,900 

 

แอร์ฝังใต้ฝ้า - 4 ทิศทาง HAIER รุ่น HCFI-xxBSR32  ระบบ INVERTER  น้ำยา R32 

คอยล์ทองแดง 100%   รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  (Round Flow Inverter)

มีฟังก์ชั่น Self Cleaning (ล้างตัวเองได้) รุ่นใหม่ 2021

MODEL แรงดันไฟฟ้า  น้ำยา     BTU    เบอร์  SEER  ราคาพร้อมติดตั้ง 
HCSI-18BSR32
220V 1 เฟส R32 17,000 17.49 36,900
HCSI-25BSR32 220V 1 เฟส R32 26,000 18.99 39,900
HCSI-30BSR32 220V 1 เฟส R32 32,000 20.67  46,900 
HCSI-36BSR32 220V 1 เฟส R32 40,000 18.66 49,900
HCSI-36BTR32 380V 3 เฟส R32 39,000 5 17.58  51,900 
HCSI-40BSR32 220V 1 เฟส R32 40,800 5 16.49 55,900
HCSI-40BTR32 380V 3 เฟส R32 40,800 5 16.49  56,900 
HCSI-48BSR32 220V 1 เฟส
R32 48,000 - 12.56 59,900
HCSI-48BTR32 380V 3 เฟส R32 48,000 - 12.59  59,900