เงื่อนไขการติดตั้ง

ท่อน้ำทิ้งแอร์
ท่อน้ำทิ้ง

*รายการอุปกรณ์ในการข้างต้น หากมีส่วนใดที่ไม่ได้ใช้งานไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนเป็นส่วนลดใด ๆ ในทุกกรณี *

ข้อกำหนดอุปกรณ์ติดตั้ง (แอร์บ้าน)

 • ท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร   (กรณีท่อน้ำยาเกินคิดเมตรละ 700 บาท รวมรางครอบและสายไฟแล้ว)**
 • รางครอบท่อ ไม่เกิน 4 เมตร   (กรณีท่อน้ำยาเกินคิดเมตรละ 700 บาท รวมรางครอบและสายไฟแล้ว)**
 • ท่อน้ำทิ้ง ไม่เกิน 4 เมตร        (กรณีท่อน้ำยาเกินคิดเมตรละ 700 บาท รวมรางครอบและสายไฟแล้ว)**
 • ชุดเบรคเกอร์ สายไฟ 1 ชุด ระยะไม่เกิน 10 เมตร, **
 • ขาแขวนรูปตัว L  1 ชุด ตามหน้างานจริง
 • การเดินสายไฟ และ ท่อต่างๆ เป็นการเดินลอยทั้งหมด ไม่ฝังปูน*
 • การเดินสายไฟจากคอยล์ร้อนไปคอยล์เย็นเท่านั้น (ไม่รวมเดินเมนไฟ)
 • อุปกรณ์มาตราฐานการติดตั้ง บริษัทฯ ให้ตามที่ใช้จริงเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ การส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ และ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่นๆ ได้
*เงื่อนไขงานติดตั้งรวมท่อน้ำยาความยาวไม่เกิน 4 เมตรเท่านั้น* (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)*
 **หากหน้างานต่อเดินท่อน้ำยาหรือใช้อุปกรณ์อื่น ๆ จากเงื่อนไขดังกล่าว ช่างติดตั้งจะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายส่วนเกินก่อนทุกครั้ง**


ข้อกำหนดพื้นที่การติดตั้ง 

 • การเดินท่อน้ำยา,สายไฟ,ท่อน้ำทิ้ง เป็นการเดินลอยทั้งหมด*
 • หากพื้นที่ติดตั้งไม่ปลอดภัย ทางบริษัท ฯ ขอปฏิเสธการติดตั้งงานนั้น ๆ ในทุกกรณี
 • หากพื้นที่ติดตั้งเป็นพื้นที่ติดมีวอลเปเปอร์ ทางบริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายทุกกรณี
 • กรณีเจาะโดนท่อประปา,หรือท่อสายไฟที่ฝังภายในผนัง ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายทุกกรณี
 • กรณีเจาะโดนเหล็กโครงสร้างภายในผนัง ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายทุกกรณี
 • การชี้จุดติดตั้งสินค้าจากลูกค้าถือเป็นที่สิ้นสุด ให้ถือจุดนั้นเป็นการอ้างอิงการติดตั้งสินค้า
 • หากเกิดความเสียหายที่เกิดจากการเจาะผนัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ปฏิเสธรับผิดชอบความเสียหายนั้น ๆ ทุกกรณี***
 • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการรับผิดชอบงานติดตั้งทั้งหมดตามรายการในหัวข้อ ข้อกำหนดอุปกรณ์ติดตั้ง เท่านั้น

ข้อกำหนดขอบเขตการรับผิดชอบตัวอาคาร

***บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายโครงสร้างผนังอาคารที่เกิดจากการติดตั้งในทุกกรณี***

 • ปูนฉาบผนังแตกร้าวที่เกิดจากการเจาะเพื่อทำการติดตั้ง 
 • รอยแตกร้าวของผนังที่เกิดจากเจาะเพื่อทำการติดตั้ง (เกิดการกระเทาะในส่วนอื่น ๆ)
 • สีของผนังที่เกิดความเสียหายจากการเจาะผนัง
 • ความเสียหายที่เกิดกับท่อประปา,ท่อสายไฟ,สายไฟฟ้า ที่ฝังภายในผนังนั้น ๆ
 • ความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างเหล็กที่ถูกตัดระหว่างการติดตั้ง (กรณีเจาะเจอเหล็กเส้นด้านใน)
 • รวมทั้งความเสียหายที่เกี่ยวกับตัวอาคารอื่น ๆ ทั้งหมด

การรับประกันการติดตั้ง

 •   รับประกันงานติดตั้ง 90 วัน (โดยรับผิดชอบในส่วนงานติดตั้งเท่านั้น ไม่รวมตัวสินค้า)
 •   หากพบรอยรั่วบริเวณหัวแฟร์หรือรอยต่อที่เกิดจากการติดตั้ง ทางบริษัท ฯ จะแก้ไขงานให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 •   หลังจากติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จแล้ว ทางบริษัท ฯ ไม่รับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี
 •   โปรดตรวจเช็คการติดตั้งจากช่างติดตั้งทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องเรียบร้อยตามความต้องการของลูกค้า


พื้นที่บริการติดตั้ง

 • ค่าสินค้าและบริการต่างๆ ของทางบริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
 • กรณีติดตั้ง ต่างจังหวัด กรุณาสอบถามบริการเพิ่มเติม (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
 • การติดตั้งงานโครงการและงานระบบ กรุณาสอบถามบริการเพิ่มเติม