คำถามที่พบบ่อย

การจัดส่งสินค้า

บริษัท ฯ ได้มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย โดยผ่านการจัดส่งในทุกช่องทางตามความต้องการของลูกค้า 

ซึ่งลูกค้าสามารถเลือช่องทางบริการการจัดส่งได้ตามความประสงค์ อาทิ เช่น
 
ลูกค้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมลฑล

- จัดส่งสินค้าผ่านขนส่งเอกชน
- จัดส่งสินค้าโดยพนักงานส่งสินค้าของ บริษัท ฯ  (เฉพาะตัวเครื่องหรือพร้อมติดตั้งสินค้า)
โดยบริษัท ฯ มีบริการจัดส่ง สามารถจัดส่งพร้อมเก็บเงินปลายทางจากผู้ซื้อสินค้า ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าก่อนทำการชำระค่าสินค้าดังกล่าว
 
สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด 

- จัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนเป็นหลัก (จัดส่งเฉพาะตัวเครื่องไม่มีการติดตั้ง)
(โดยสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ในระบบของบริษัทขนส่งเอกชนที่ดำเนินการจัดส่ง)
 
 

การรับเปลี่ยนคืนสินค้า

- บริษัท ฯ ไม่มีนโยบายการรับสินค้าคืนใด ๆ หากสินค้าชิ้นนั้นมีการแกะกล่องสินค้าและทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี หลังจากทำการจัดส่งสินค้าถึงผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว 

- บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้ากรณี บุบ,แตก,หัก หรือ สินค้ามีปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากการขนส่งทุกกรณี (เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์แน่ชัดว่าความเสียหายเกิดจากจุดใด)

- หากสินค้าชิ้นนั้นทำการติดตั้งโดยทีมช่างของทางบริษัท ฯ บริษัท ฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ในกรณีที่สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามความสามารถของสินค้า
(โดยต้องเกิดจากความบกพร่องของตัวสินค้าเท่านั้น) บริษัท ฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวให้กับผู้ซื้อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น

- สินค้าที่ซื้อจากททางบริษัท ฯ ทุกชิ้น รับประกันโดยศูนย์บริการการของสินค้ายี่ห้อนั้นโดยตรงเท่านั้น (ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการตรวจเช็คสินค้าได้ตามการรับประกันสินค้าของยี่ห้อนั้น ๆ)

การยกเลิกสั่งสินค้า

- ลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกสินค้าได้ทุกช่องทางการติดต่อ โดยควรจะแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนกำหนดส่งสินค้าอย่างน้อย 3 วัน 


บริการติดตั้งสินค้า

- ทางบริษัท ฯ มีการบริการการติดตั้งสินค้าที่จัดจำหน่ายให้กับผู้ซื้อโดยคิดค่าบริการตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับหน้างานเป็นหลัก

- การติดตั้งสินค้า ฯ ที่สั่งซื้อกับทางบริษัท ฯ มีการรับประกันงานติดตั้ง 90 วัน นับจากวันที่ติดตั้ง

- หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการตกลงราคาตั้งแต่ต้น ช่างจะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ทราบก่อนการติดตั้ง
 
- ท่านสามารถตรวจสอบขอบเขตงานบริการงานติดตั้งได้ตามรายละเอียดได้ที่ เมนู เงื่อนไขการติดตั้ง 

ทางบริษัท ฯ มีความตั้งใจในการบริการเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพ หากมีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อ-สอบถามได้โดยตรง โทร.088-144-2632